5
May

Leki biologiczne - nowa skuteczna broń w leczeniu AZS?

W ciągu ostatnich 10 lat leki biologiczne zrewolucjonizowały terapię wielu przewlekłych chorób dermatologicznych. Najbardziej spektakularny sukces odniosły w leczeniu ciężkich, opornych na dostępne metody leczenia postaci łuszczycy. Pacjenci pokochali leki biologiczne za ich szybkie działanie przy stosunkowo niewielkich efektach ubocznych. Dlatego też, firmy farmaceutyczne dołożyły wszelkich starań, aby poprawić także jakość życia pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Po wielu latach intensywnych badań klinicznych pojawił się lek Dupilumab, który może okazać się ostatnią deską ratunku w terapii AZS.

Dupilumab jest nowym lekiem blokującym interleukinę 4 i 13. Interleukiny to cytokiny, które biorą udział w procesach układu odpornościowego oraz stanowią podłoże chorób alergicznych takich jak atopowe zapalenie skóry czy astma. Do tej pory Dupilumab uzyskał pozytywną rekomendację do stosowania u pacjentów z astmą i podwyższonym poziomem eozynofilów. Naukowcy zauważyli, że działanie Dupilumabu można wykorzystać także w leczeniu powiązanych z astmą chorób alergicznych, w tym atopowego zapalenia skóry. Badacze przeprowadzili 4 niezależne badania kliniczne u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią AZS. Dupilumab był oceniany w dwóch 4-tygodniowych badaniach, w jednym 12-tygodniowym badaniu oraz w jednym 4-tygodniowym badaniu gdzie dodatkowo stosowano maści sterydowe. Skuteczność oceniono przy użyciu skali EASI (skala mająca na celu ocenę aktywności wyprysku) oraz IGA ( globalna ocena lekarza). Wyniki 12-tygodniowej terapii potwierdziły wstępne wnioski wysunięte na podstawie przeprowadzonych wcześniej 4-tygodniowych badań. 85% Pacjentów leczonych Dupilumabem w porównaniu do 35% z grupy kontrolnej (grupa stosująca placebo- substancja obojętna dla organizmu) uzyskało redukcję w skali EASI aż o 50% (EASI-5, im wyższy wynik w skali EASI, tym większe nasilenie wyprysku). Ponadto aż 40% chorych z grupy Dupilumabu w porównaniu z 7% pacjentów stosujących placebo uzyskało w ocenie ogólnej lekarza (skala IGA) punktację 0 do 1 (wskazującą na całkowite lub prawie całkowite ustąpienie zmian skórnych). W dodatku zaobserwowano także zmniejszenie świądu o 55,7% u pacjentów z grupy Dupilumabu w przeciwieństwie do 15,7% w grupie kontrolnej.

Co z tego wynika?

Leki biologiczne mogą poprawić komfort życia pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Ponadto mogą stać się atrakcyjną metodą leczenia dla pacjentów zmęczonych codzienną pielęgnacją skóry różnorodnymi maściami i kremami, a także źle znoszącymi leczenie dostępnymi na rynku lekami ogólnymi np. cyklosporyną. W opisanym badaniu pacjenci leczeni Dupilumabem zaobserwowali znaczącą i szybką poprawę stanu dermatologicznego, potwierdzoną obiektywnymi skalami powszechnie stosowanymi w ocenie aktywności AZS. Nasuwa się tutaj jednak kilka pytań, które od lat pacjenci zadają lekarzom: jak długo będą utrzymywały się efekty leczenia? Czy zmiany skórne nie powrócą ze zdwojoną siłą? Czy cena leku będzie przystępna dla większości pacjentów? Miejmy nadzieję, że prowadzone badania naukowe pozwolą odpowiedzieć na większość nurtujących pytań.

 

Źródło: Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD i inni, Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. New England Journal of Mesdicine, July 2014


free b2evolution skin
21
Jan

Czy możemy zapobiec pojawieniu się AZS u niemowląt z grupy ryzyka?

Dopiero ostatnie badania naukowe wskazują, że defekty bariery ochronnej skóry mogą mieć kluczowe znaczenie w rozwoju atopowego zapalenia skóry, a także innych skórnych reakcji alergicznych. W badaniu przeprowadzonym przez Amerykańskich i Brytyjskich naukowców oceniano wpływ wzmocnienia bariery ochronnej skóry w okresie noworodkowym na zmniejszenie ryzyka pojawienia się atopowego zapalenia skóry u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka (czyli mających co najmniej jednego rodzica lub rodzeństwo z AZS, astmą lub katarem siennym).

W badaniu wzięły udział 124 noworodki z grupy wysokiego ryzyka AZS. W grupie badanej (emolientowej), poinstruowani rodzice nakładali emolienty na ciało swoich maluchów co najmniej raz dziennie rozpoczynając od 3 tygodnia od urodzenia. Rodzice noworodków z grupy kontrolnej (nieemolientowej) zostali poproszeni o niestosowanie emolientów. W obu grupach wykluczono też czynniki ryzyka związane z pielęgnacją i myciem (nieużywanie mydeł, kapieli z pianą, stosowanie tylko bezpiecznych żeli dla dzieci). Pierwsze wyniki skóry ocenił po 6 miesiącach wykwalifikowany lekarz.

Wyniki były dość optymistyczne: stosowanie emolientów znacząco zmniejszyło występowanie AZS w 6. miesiącu od narodzin  - w grupie kontrolnej (nieemolientowej) - 43% niemowlaków rozwinęło AZS, natomiast w grupie badanej - objawy AZS wystąpiły prawie u połowy mniej, bo tylko u 22% dzieci.  Redukcja ryzyka wystąpienia AZS wyniosła więc aż 50%.

Co z tego wynika?

Stosowanie emolientów już w okresie noworodkowym jest łatwą, bezpieczną i efektywną metodą prewencji AZS. Opisane badanie jako pierwsze podkreśla jak ważne jest wzmacnianie bariery ochronnej skóry u dzieci z grupy wysokiego ryzyka. Jeżeli badania na większej grupie pacjentów wypadną pozytywnie to terapia emolientami może okazać się prostą i nisko-budżetową metodą zmniejszającą ryzyko następstw obciążenia chorobami alergicznymi. 

Badanie pokazuje też dobitnie, że zarówno geny jak, i środowisko (tu: stosowanie emolientów) mają wpływ na rozwój AZS.

Warto też dodać, że z uwagi na problematyczność  i częściową toskyczność różnych terapii AZS, badania nad możliwościami zapobiegania AZS są obecnie bardzo poszukiwane i zalecane przez instytucje medyczne (np w Wielkiej Brytanii).

 

Źródło: Journal of Allergy and Clinical Immunology. Oct 2014; 134(4): 818–823 Emollient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic dermatitis prevention Eric L. Simpson, Joanne R. Chalmers, Jon M. Hanifin, Kim S. Thomas, Michael J. Cork, W.H. Irwin McLean, Sara J. Brown, Zunqiu Chen and Hywel C. Williams


free b2evolution skin
4
Dec

Stara Dobra Witamina D przy zimowym zaostrzeniu AZS?

Zaostrzenie AZS w zimie? Czy suplementacja witaminą D może pomóc? Postanowiono zbadać wpływ suplementacji witaminy D na poprawę wyglądu skóry u dzieci przewlekle chorujących na atopowe zapalenie skóry. Naukowcy skupili się na grupie 107 dzieci w wieku od 2 do 17 lat z udokumentowanymi zaostrzeniami AZS w okresie zimowym. Badanie przeprowadzono w Mongolii zimą, czyli w regionie w którym synteza witaminy D w organizmie u tej populacji była niewystarczająca.

Pierwsza grupa pacjentów otrzymywała przez miesiąc witaminę D w dawce dobowej 1000 jednostek a druga placebo (substancję obojętną dla organizmu). Podczas trwania badania wszystkie dzieci i ich rodzice otrzymali zapas emolientów oraz porady na temat pielęgnacji skóry atopowej. Badacze ocenili zmiany w wyglądzie skóry w oparciu o skale EASI oraz IGA .W badaniu wzięło udział 107 dzieci z czego 59% stanowili chłopcy. Średnia wieku zachorowania na AZS wynosiła 3 miesiące. Badanie ukończyło 104 pacjentów co stanowiło 97% wyjściowej grupy. Nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych. U dzieci stosujących witaminę D zauważono poprawę wyglądu skóry aż o 50% w oparciu o skale EASI (Eczema And Severity Index). Ponadto w ocenie badaczy za pomocą wskaźnika IGA (Investigator ‘s Global Assesment) suplementacja witaminą D korzystnie wpłynęła na zmniejszenie nasilenia zmian skórnych.

Co z tego wynika?
Witamina D jest ważnym regulatorem odpowiedzi immunologicznej. Niedobór witaminy D - także w Polsce - może być jedną z przyczyn zaostrzeń zmian skórnych u dzieci z AZS. Odpowiednia suplementacja witaminą D może wpłynąć na poprawę wyglądu skóry oraz jakości życia pacjentów. Nasuwa się tutaj szereg pytań: Czy chorzy z AZS powinni regularnie oznaczać poziom witaminy D we krwi? Czy profilaktyczna suplementacja w okresie zimowym zmniejszyłaby częstość nawrotów AZS? Być może badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców będzie podstawą do wydania nowych zaleceń dotyczących oznaczania poziomu oraz suplementacji witaminy D u pacjentów z AZS .
 
Źródło: Randomized trial of vitamin D supplementation for winter-related atopic dermatitis in children. Camargo CA Jr1, Ganmaa D2, Sidbury R3, Erdenedelger Kh4, Radnaakhand N5, Khandsuren. Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 134, Issue 4, Pages 831–835.e1, October 2014 

free b2evolution skin
22
Jan

Jak ocenić fachowo AZS?

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą powszechną, na którą zapada coraz więcej ludzi. W takim wypadku dziwić może brak standaryzacji w ocenie nasilenia schorzenia – do tej pory opracowano kilka skal, które różnią się od siebie w wielu aspektach.

Naukowcy przyjrzeli się każdej z nich w celu wyboru najlepszej, która w obiektywny i dokładny sposób oceniłaby nasilenie AZS, ułatwiając lekarzowi wdrożenie stosownego leczenia. Przeszukano wiele baz medycznych by odnaleźć narzędzia wykorzystywane przez klinicystów do pomiaru objawów klinicznych chorób atopowych. Odnaleziono aż 16 różnych skali, z których wybrano dwie najlepsze. Badano wiele cech (z uwzględnieniem założonych kryteriów), takich jak zasadność stosowania (validity), odwzorowanie obrazu choroby (responsiveness), spójność wewnętrzną (internal consistency), wiarygodność w różnych aspektach (reliability), łatwość interpretacji (interpretability) oraz wykonalność (feasibility). Aż 14 z analizowanych skali posiadało na tyle duże mankamenty, by nie zalecać ich do oceny nasilenia objawów klinicznych AZS. Jedynie 2 skale – EASI (Eczema Area and Severity Index) oraz SCORAD (Severity Scoring of Atopic Dermatitis Index) są rekomendowane w rutynowej praktyce klinicznej.

Co z tego wynika?

Nie każde narzędzie służące do oceny objawów AZS jest odpowiednie. Śledzenie bieżących doniesień przez lekarza to klucz do właściwej opieki nad chorym z atopowym zapaleniem skóry. Ocena nasilenia objawów klinicznych choroby jest wyjątkowo ważna – to one, a nie badania laboratoryjne są odzwierciedleniem jakości życia pacjenta.

Źródło: Schmitt J, Langan S, Deckert S, Svensson A, von Kobyletzki L, Thomas K, Spuls P. Assessment of clinical signs of atopic dermatitis: A systematic review and recommendation.  The Journal of allergy and clinical immunology 1 December 2013 (volume 132 issue 6)  Assessment of clinical signs of atopic dermatitis: A systematic review and recommendation   

 


Wskaźniki SCORAD lub EASI właściwie może oszacować tylko lekarz. Istnieje jednak metoda szacowania SCORAD przez samego pacjenta lub rodzica.

"Kalkulator" PO SCORAD dostępny jest tutaj.


free b2evolution skin
2
Oct

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – co wiemy o przyczynach AZS?

W ciągu ostatnich trzydziestu lat nastąpiła eksplozja informacji związanych z immunologią i poznawaniem mechanizmów rządzących reakcjami alergicznymi. Odkrycie odpowiedzi komórek T otworzyło zupełnie nową erę w pojmowaniu procesów zapalnych w naszym organizmie oraz znacznie powiększyło rolę układu odpornościowego. Wszystko to w dużym uproszczeniu, ale nie zmienia to faktu, iż u podstaw takich chorób jak atopowe zapalenie skóry leży niewłaściwa aktywność limfocytów T (dokładnie Th2). Czy wiadomo coś jeszcze?

Współczesne opracowania podają, że sytuacja nie jest tak prosta jakby się mogło wydawać. U podstaw AZS leżą prawdopodobnie dwa kroki potrzebne do zainicjowania niewłaściwej odpowiedzi immunologicznej. Inni naukowcy zwracają również uwagę na szereg czynników, które również mogą prowadzić do powstawania AZS. Autorzy artykułu porównują dzisiejszy stan wiedzy do wielu ścieżek – każda z nich prowadzi do Rzymu, którym jest atopowe zapalenie skóry. Istnieje wiele znanych i nieznanych mechanizmów związanych z genomem, do głosu również dochodzą czynniki środowiskowe – AZS jest swoistą interakcją genów ze środowiskiem, które tworzą razem obraz choroby. Przykładowo, występujące w organizmie komórki Th2 i Th22 mają wpływ na ujawnienie się niektórych genów (tzw. filagryny oraz innych białek) osłabiających barierę skórną. Tą samą barierę mogą również osłabiać różne nieprawidłowości genetyczne. Wniosek jest prosty – o powstawianiu AZS decyduje niezależnie kilka czynników w obrębie samej skóry. Badania dostępne w literaturze medycznej mówią także o związku z witaminą D. Kolejną teorią jest kolonizacja skóry przez gronkowca złocistego, która prowadzi do złożonych modyfikacji w układzie odpornościowym, co prowadzi do ujawnienia się reakcji atopowych i zapalnych.

Co z tego wynika? Kompleksowość atopowego skóry i ogromna sieć zależności, które prowadzą do powstania choroby sprawia, że nie jesteśmy w stanie opracować jednego modelu. Być może schorzenie określanie obecnie jako AZS to tylko zespół bardzo podobnych objawów, które są właściwe kilku odmiennym chorobom! Wysiłki naukowców powinny się raczej koncentrować na zidentyfikowaniu odpowiednich wskaźników (tzw. markerów), które pomogą ustalić przyczynę choroby i w ten sposób dobrać najlepsze leczenie.

Źródło: Bieber, T.,  Many ways lead to Rome: a glance at the multiple immunological pathways underlying atopic dermatitis. Allergy, 68, 2013    Many ways lead to Rome: a glance at the multiple immunological pathways underlying atopic dermatitis.  


free b2evolution skin
10
Sep

Alergia na soję – kolejna przyczyna AZS?

Soja obecnie znajduje się w większości przetworzonych produktów spożywczych – jest dodawana jako tani wypełniacz, pozbawiony neutralnego smaku. Dodatkowo coraz popularniejsze stają się diety wegetariańskie opierające się na spożywaniu produktów sojowych (stanowiących źródło białka). Czy alergia na soję (często nie dająca dużych objawów klinicznych) może mieć związek z atopowym zapaleniem skóry?

Czescy naukowcy ocenili częstość występowania alergii na soję u chorych cierpiących z powodu AZS. Zbadano również zależność z występowaniem alergii na orzeszki ziemne i pyłki. Przeanalizowano grupę 175 pacjentów chorych na AZS. Wykonano następujące badania: specyficzne IgE (przeciwciało występujące w atopii), naskórkowe testy pokarmowe i testy płatkowe na soję. Zebrano również wywiad dotyczący alergii na orzeszki ziemne i alergeny wziewne (pyłki). Jakie były wyniki? Wczesna reakcja alergiczna na soję (objawy kliniczne) występowała u 2,8% pacjentów. Nadwrażliwość na alergeny soi odnaleziono aż u 27,2% badanej populacji (nie ujawniała się zewnętrznie). Badania statystyczne potwierdziły również zależność występowania alergii na orzeszki ziemne i pyłki wraz z alergią na soję.

Co z tego wynika? Brak objawów podczas spożywania soi wcale nie musi świadczyć o nieobecności nadwrażliwości na tą roślinę. Częstość występowania alergii na soję u chorych na AZS jest stosunkowo duża. Być może przyszłe zalecenia położą większy nacisk na unikanie produktów zawierających soję (co może łagodzić objawy towarzyszące AZS) – wymagane są dalsze badania w tym zakresie.

Źródło: Jarmila C, Květuše E, Karel E, Jaroslava V, Josef B. Department of Dermatology and Venereology, University Hospital and Medical Faculty of Charles University, Hradec Králové, Czech Republic.  Soy allergy in patients suffering from atopic dermatitis. 


free b2evolution skin
14
Aug

Twój genom prawdę Ci powie – czy odkryto genetyczne podłoże chorób atopowych?

Z dnia na dzień słyszymy coraz więcej doniesień dotyczących wpływu naszego kodu genetycznego na każdy aspekt naszego życia. Choroby genetyczne są często schorzeniami o bardzo ciężkim przebiegu, niejednokrotnie kończąc się śmiercią kilka chwil po urodzeniu. Nasze DNA posiada jednak wpływ na częstość występowania znacznie powszechniejszych chorób, od cukrzycy do raka trzustki włącznie. Wiemy, że AZS ma podłoże genetyczne -  ale jaką rolę w AZS mogą pełnić geny? I które geny?

Polscy badacze z wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk zwrócili uwagę na rolę komórek NK (naturalni zabójcy), której zaburzenie może leżeć u podstaw rozwoju atopowego zapalenia skóry. Teoria jest słabo zbadana. Naukowcy podjęli próbę ustalenia, czy istnieje wpływ genów kodujących tak zwane polimorficzne receptory komórek NK (zwane inaczej KIR) na częstość występowania AZS w populacji pacjentów. Badanie objęło 240 osoby cierpiące z powodu AZS i 570 osób zdrowych (grupa kontrolna).

Jakie były rezultaty badania? Częstotliwość występowania większości genów z rodziny KIR nie różniła się pomiędzy badanymi grupami poza jednym z nich – KIR2DS1, który znacznie rzadziej występował u pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry. Uzyskane wyniki potwierdzono analizując drugą grupę 201 chorych.

Co z tego wynika? Badanie jest pierwszym doniesieniem, które potwierdza związek pomiędzy genami KIR a chorobami o podłożu atopowym. Być może w przyszłości testy genetyczne będą w stanie wyselekcjonować osoby najbardziej zagrożone AZS (w celu szybkiego włączenia prewencji) a dane dotyczące poszczególnych genów przyczynią się do opracowania nowych celów terapeutycznych. Niewykluczone, że dynamicznie rozwijające się badania nad terapią genową opracują złoty środek walki z tymi uciążliwymi schorzeniami.

Źródło:  Niepiekło-Milewska at al. Protective effect of the KIR2DS1 gene in atopic dermatitis. Gene Volume 527, Issue 2, 25 September 2013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811191300766X


free b2evolution skin
12
Jul

"Kochanie - masz AZS". AZS jako przyczyna zaburzeń relacji rodziców z dziećmi.

Dziecko obciążone chorobą atopową trudniej wychowywać, opiekować się nim i stale dbać o dobre relacje z rodzicami. Czy takie zadanie zawiera w sobie ziarnko prawdy? Z całą pewnością tak – potomek ma zaburzone relacje z rówieśnikami („dlaczego ja jestem inny”), trudniej mu się skoncentrować ze względu na nieprzyjemne objawy a rodzice muszą poświęcać sporą część swojego czasu na dbanie o zdrowie dziecka (smarowanie maściami, zmuszanie do przyjmowania leków, wizyty u lekarzy). Hipoteza ta została zbadana przez koreańskich naukowców.

W badaniu przyglądano się następującym cechom: rodzicielskie poczucie kontroli, rodzicielskie poczucie kompetencji, przywiązanie i poczucie bezpieczeństwa, czułość macierzyńska, postawy wychowawcze. Porównywano relacje matek z dziećmi obciążonymi atopią z takimi, u których nie ma chorób atopowych. Grupę pacjentów chorych podzielono ponadto ze względu na rodzaj choroby, odczucia matki dotyczące nasilenia schorzenia i obecność współistniejących chorób o podłożu atopowym. Opisowe badanie porównawcze objęło 233 matki z dziećmi, w tym 102 kobiety z potomstwem cierpiącym na schorzenia atopowe (AZS, astma i/lub alergiczny nieżyt nosa).

Rodzicielskie zdolności poznawcze i cechy relacji z dziećmi nie różniły się znacząco pomiędzy grupami matek z jednym wyjątkiem – matki z potomstwem obciążonym AZS wykazywały mniejsze przywiązanie (ang. affection).  Dodatkowe analizy ujawniły, że kobiety postrzegające chorobę swojego dziecka jako ciężką były mniej skłonne do zachęcania swojego wychowanka do autonomii, wykazywały mniejsze poczucie kompetencji i więcej oznak odrzucania. Cechowało je również uczucie przewagi „zewnętrznej kontroli” („nie mogę wpływać na los swojego dziecka, nie panuję nad tym”).

Co z tego wynika? Do badań naukowych dotyczących relacji międzyludzkich powinno podchodzić się z dużą dozą ostrożności, jednak dobrym pomysłem wydaje się być wprowadzenie specjalnych planów opieki i kursów dla matek dzieci z chorobą atopową tak, by wzmocnić w nich poczucie kompetencji rodzicielskich oraz rozwinąć świadomość „kontroli wewnętrznej”.

Źródło: Parenting and relationship characteristics in mothers with their children having atopic disease. Journal of Child Health Care. Czerwiec 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23818147


free b2evolution skin
29
Jun

I znowu o jedzeniu: Czy "hipoalergiczna" dieta może być kluczem do kontroli atopowego zapalenia skóry?

Jesteś tym, co jesz – maksyma stara jak świat, ale wciąż aktualna. Wiele chorób gnębiących współczesne społeczeństwa spowodowanych jest błędami żywieniowymi (niedobory witaminowe, nadmiar kalorii, duża zawartość tłuszczów zwierzęcych, niedostateczna podaż kwasów tłuszczowych omega, itp.). Czy dieta ma również wpływ na choroby alergiczne, takie jak atopowe zapalenie skóry?

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć czescy naukowcy. W celu oceny wpływu naszego codziennego jadłospisu na nasilenie AZS, poddano badaniu grupę pacjentów powyżej 14 roku życia cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Nasilenie zmian oceniane było specjalną skalą SCORAD oraz występowaniem objawów towarzyszących chorobie (rumień, obrzęk, suchość, zliszajowacenie, odarcia naskórka). Dodatkowo pytano chorych o występowanie świądu i bezsenności. Wszystkie parametry analizowano dwukrotnie – przed rozpoczęciem diety oraz po jej zakończeniu. Dietę stosowano przez 3 tygodnie u 148 osób z AZS (107 kobiet i 41 mężczyzn w średnim wieku 26,03 lata). W skład posiłków wchodziły: produkty bezglutenowe, ziemniaki, ryż, wołowina, wieprzowina, warzywa i owoce jedynie po obróbce cieplnej (np. gotowane). Wykluczono czosnek, seler i przyprawy. Pacjenci mogli pić jedynie wodę i czarną herbatę. Wyniki okazały się wręcz zaskakujące – zanotowano znaczącą redukcję nasilenia świądu, występowania bezsenności i zaawansowania wszystkich objawów towarzyszących AZS (poza zliszajowaceniem).

Co z tego wynika? Stosowanie odpowiedniej diety może pomóc poprawić jakość życia pacjentom cierpiącym z powodu atopowego zapalenia skóry. Odpowiednie odżywanie się stanowi znakomite uzupełnienie klasycznego leczenia tego schorzenia. Dietę można również wykorzystać jako rodzaj diagnostyki potwierdzającej występowanie AZS u danej osoby.

Źródło: Hypoallergenic diet can influence the severity of atopic dermatitis. Indian J Dermatol. 2013 May http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723481


free b2evolution skin
30
May

Świat suplementów - czy cierpiący na AZS odnajdą w nim coś dla siebie?

Zewsząd atakują nas wszechobecne reklamy suplementów diety. Ich oferta poszerza się z roku na rok, tak samo jak lista dolegliwości w której powinny przynosić ulgę. Czy jednak rzeczywiście są tak skuteczne jak podają to producenci? Czy matka dziecka chorego na atopowe zapalenie skóry powinna wspierać organizm potomka takimi wynalazkami przemysłu farmaceutycznego? Problem jest bardziej złożony niż to wygląda na pierwszy rzut oka.

Amerykańscy badacze wzięli pod lupę kilka rodzajów suplementów diety (np. kwasów tłuszczowych) oraz żywności funkcjonalnej (przykładem mogą być prebiotyki, probiotyki) i zbadali ich wpływ na przebieg atopowego zapalenia skóry u dzieci poniżej 3 roku życia. Analizę oparto o wiele baz medycznych z całego świata oraz dodatkowe ręczne przeszukiwanie dostępnych zasobów naukowych. Naukowcy porównywali dane z wyjątkowo szerokiego przedziału czasowego – od roku 1947 do 2012. W sumie 21 artykułów spełniło przyjęte warunki i na ich podstawie uzyskano wyniki. Suplementy zażywało 6859 pacjentów – noworodków, kobiet w ciąży i matek karmiących. 4134 osoby (kobiety i noworodki) wchodziły w skład grupy kontrolnej.

Suplementacja żywnościowa była skuteczną metodą zapobiegania AZS (w 11 na 17 badań) oraz łagodzenia ciężkości obecnej już choroby (w 5 na 6 badań). Najlepsze wyniki dotyczyły zażywania przez kobiety w ciąży i noworodki odpowiednich probiotyków. Bardzo dobrym szczepem bakterii probiotycznej w długoterminowym zapobieganiu rozwoju AZS okazał się być Lactobacillus rhamnosus GG, zaś ciężkość schorzenia skutecznie łagodził kwas gamma-linolenowy. Efektywne były również kombinacje kwasów tłuszczowych (gamma-linolenowego i Omega-3). Niejednoznaczne wyniki uzyskiwano w przypadku preparatów złożonych z aminokwasów.

Co z tego wynika? Niektóre typy suplementacji żywieniowej przynoszą korzyści w zapobieganiu rozwoju AZS i łagodzeniu jego objawów. Należy jednak bardzo uważnie dobierać odpowiednie preparaty by uniknąć zbędnego trwonienia pieniędzy na specyfiki bez potwierdzonej skuteczności klinicznej. Umiejętna suplementacja może przynieść ulgę dzieciom cierpiącym na AZS lub zapobiegać jego rozwojowi u osób obciążonych wywiadem atopowym. Istotny jest jeszcze jeden aspekt – nadal nie wiemy jak poszczególne substancje wpływają na mechanizmy AZS i wymagane jest pogłębienie badań w tym zakresie.

Źródło: Foolad N, Brezinski EA, Chase EP, Armstrong AW: Effect of nutrient supplementation on atopic dermatitis in children: a systematic review of probiotics, prebiotics, formula, and fatty acids. JAMA Dermatol. 2013 Mar;149(3):350-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23682371


free b2evolution skin
14
May

Roztocza kurzu domowego - jak bardzo (często?) niewidzialny wróg szkodzi w AZS?

W obecnych czasach posiadamy szereg efektywnych narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają przybliżone określenie ryzyka wystąpienia danej choroby, takiej jak atopowe zapalenie skóry, a także pozwalają na oszacowanie ryzyka wystąpienia konkretnych objawów. Jedną z częstych przyczyn rozwoju chorób alergicznych jest nadwrażliwość na wszechobecne roztocza kurzu domowego. Wykrycie takiej reakcji u pacjenta pozwala lekarzowi podejrzewać, czy będzie on cierpiał lub cierpi z powodu schorzenia związanego z atopią. Do określenia wrażliwości na roztocza służą aż trzy rodzaje testów - punktowe testy skórne (SPT), atopowe testy płatkowe (APT) oraz test radioalergosorpcji (RAST). Która z nich jest najbardziej przydatna?

Na to pytanie zapragnęli odpowiedzieć włoscy badacze. Ocenili oni 465 małych dzieci (średni wiek 6,6 roku), dzieląc je na cztery grupy: pierwszą (z aktywnym AZS), drugą (z aktywnym AZS i objawami ze strony układu oddechowego), trzecią (z przebytym AZS i objawami ze strony układu oddechowego) oraz czwartą (kontrolną, z objawami ze strony układu oddechowego bez obciążenia atopowym zapaleniem skóry). Dodatni test APT występował znacznie częściej w grupach obciążonych wywiadem atopowym (pierwsza, druga, trzecia), natomiast SPT i RAST były pozytywne głównie w obrębie grupy kontrolnej (bez objawów AZS).

Jakie płyną z tego wnioski? Dzieci nadwrażliwe na roztocza kurzu domowego z przebytym lub występującym AZS wykazują odmienną odpowiedź w zależności od zastosowanego testu i najczęściej jest ona pozytywna w przypadku atopowych testów płatkowych. W przypadku braku obciążenia atopowym zapaleniem skóry i występowaniem objawów ze strony układu oddechowego, dodatni wynik otrzymujemy w testach RAST i SPT. Dzięki zastosowaniu tych trzech metod jednocześnie, z dużym prawdopodobieństwem określić będzie można skutki wykrytej nadwrażliwości na roztocza - czy pójdą bardziej w kierunku rozwoju AZS, czy też głównym objawem pozostaną dolegliwości oddechowe.

Co najważniejsze, zależność występowania chorób o podłożu alergicznym jest bardzo silny u osób z nadwrażliwością na roztocza - warto pomyśleć o odpowiedniej ochronie i zmniejszaniu narażenia na ten czynnik - w szczególności stosując pokrowce antyroztoczowe, a także odkurzacze z filtrem (częste usuwanie kurzu).

(Z innych badań wiadomo, że w przypadku AZS - znacznie częstszym alergenem jest gatunek roztoczy Dermatophagoides Farinae, natomiast w przypadku alergii oddechowych - także roztocza Dermatophagoides Pteronyssinus).

Źródło: House dust mite-related allergic diseases: role of skin prick test, atopy patch test, and RAST in the diagnosis of different manifestations of allergy. European Journal of Pediatrics, 2010 Jul;169(7):819-24


free b2evolution skin
23
Apr

Czy można przewidzieć stopień nasilenia zmian alergicznych u noworodków?

Od dawna naukowcy poszukują czułych i swoistych wskaźników, które byłyby w stanie określić predyspozycję nowonarodzonego dziecka do chorób alergicznych. Wiadomo, iż większość zmian o typie atopii ma podłoże genetyczne, więc jesteśmy w stanie łatwo przewidzieć wystąpienie takich zmian również u noworodków, jednak zagadką pozostaje przebieg rozwoju choroby i potencjalna ciężkość schorzenia. Duże nadzieje budzi specjalny enzym zawarty między innymi w limfocytach T – kinaza białkowa C-zeta. Czy istnieje jakiś związek między nim a rozwojem choroby u dziecka?

Niedawno opublikowana praca miała na celu zbadanie tej zależności w grupie 135 noworodków. Za pomocą cytometrii przepływowej dokonywano pomiarów stężenia kinazy C-zeta limfocytów T z próbek obwodowych komórek mononuklearnych, pępowinowych komórek mononuklearnych oraz krwi pełnej. Stopień nasilenia alergii mierzono za pomocą testów skórnych i badania klinicznego w 12 miesiącu życia. Wyniki okazały się bardzo interesujące – dzieci dotknięte chorobami alergicznymi (w szczególności AZS) miały znacząco niższe stężenie kinazy białkowej C-zeta limfocytów T niż zdrowi rówieśnicy (przy bardzo wysokiej istotności statystycznej). Stężenie tej kinazy pozwalało na przewidzenie choroby alergicznej z 86% specyficznością i 54% czułością. Czułość badania (w przewidywaniu choroby u noworodka) rosła u matek obciążonych wywiadem alergicznym w stosunku do matek bez schorzeń o tym charakterze. Zauważono również zmniejszoną produkcję interferonu gamma (silna cząsteczka o działaniu między innymi przeciwwirusowym) w limfocytach T o zmniejszonym poziomie kinazy C-zeta badanej w krwi pępowinowej. Co wynika z przeprowadzonych badań? Przede wszystkim, poziom kinazy C-zeta w krwi pępowinowej stanowi bardzo dobry materiał pozwalający określić ryzyko wystąpienia chorób o charakterze alergicznym wśród noworodków, w szczególności u matek z obciążonym wywiadem w tym kierunku. W przyszłości będzie można również określić związek tego enzymu z funkcjami limfocytów T i być może doszukać się kolejnego wyjaśnienia przyczyn występowania alergii w populacji ludzkiej.

Źródło: D'Vaz, Ma, Dunstan, Lee-Pullen, Hii, Meldrum, Zhang, Metcalfe, Ferrante, Prescott         Neonatal protein kinase C-zeta expression determines the neonatal T-Cell cytokine phenotype and predicts the development and severity of infant allergic disease.        Allergy, Volume 67, Issue 12, pages 1511–1518, December 2012


free b2evolution skin
5
Apr

Diabeł tkwi w szczegółach – czy praca ma związek z AZS?

Stres jest wszechobecny w naszym życiu – bez odpowiednich bodźców niemożliwy jest prawidłowy rozwój człowieka oraz jego codzienne aktywności. Niestety, we współczesnym świecie często dochodzi do nadmiaru narażenia na stresory i w rezultacie doprowadza to do poważnych chorób. Stres zaostrza przebieg atopowego zapalenia skóry, jednak czy może mieć on również wpływ na jego powstawanie?

Naukowcy przyjrzeli się z bliska problemowi narażenia na nadmierne dawki stresu ciężarnych matek. Jako cel swoich badań przyjęli zbadanie zależności między zatrudnieniem ciężarnej kobiety a wystąpieniem objawów AZS u dziecka. Zbadano 24200 pacjentek, zbierając dane dotyczące pracy podczas ciąży, narażenia na stres podczas wykonywania obowiązków, pracy na zmiany i innych dodatkowych czynników. 3 lata później oceniano występowanie atopowego zapalenia skóry  pośród dzieci tychże kobiet.

Wyniki okazały się bardzo interesujące. Podczas ciąży pracowało 61,7% matek i wykazano u nich zwiększenie ryzyka wystąpienia AZS u dziecka w porównaniu do kobiet, które w tym okresie nie pracowały. Najwyższe ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry u dzieci występowało wśród ich matek zatrudnionych w branży technicznej lub innej wysokospecjalistycznej. Udowodniono również powiązanie zwiększonej zapadalności na to schorzenie dermatologiczne z narażeniem na stres podczas pracy i dłuższym dniem roboczym. Zależności z systemem pracy zmianowej nie stwierdzono.

Badanie obejmowało bardzo dużą grupę pacjentek, jest prospektywne i charakteryzuje je wysoka wiarygodność. Stąd płynie następujący wniosek – kobiety w ciąży powinny w znaczący sposób zmniejszyć ilość stresorów, na jakie narażają siebie oraz płód w pracy, by nie zwiększać ryzyka wystąpienia AZS u swoich dzieci. Choroba ta jest wyjątkowo nieprzyjemna pogarsza jakość życia oraz opornie poddaje się terapii. Lepiej zapobiegać niż leczyć!

 

Źródło: British Journal of Dermatology (2013 April) Maternal employment and atopic dermatitis in children: a prospective cohort study.


free b2evolution skin
20
Mar

Mamo, ale to jest okropnie tłuste!! - akceptacja leczenia AZS wśród młodzieży.

Leczenie atopowego zapalenia skóry często opiera się na stosowaniu substancji utrzymujących stałe nawilżenie wewnątrz tkanek skóry objętych chorobą - w tym celu lekarze zalecają pokrywanie skóry warstwą emolientów. Niestety, ten rodzaj terapii niesie za sobą często nieprzyjemne doznania w postaci stałej obecności tłustej warstwy na powierzchni zmian (brudzenie odzieży, błyszczące, rzucające się w oczy miejsca, itp.). Szczególnie trudno przyjmują to osoby dbające o swój wygląd, narażone na liczne komentarze ze strony znajomych, będące w okresie buntu i z odczuciem dużej niesprawiedliwości - w skrócie: starsze dzieci i młodzież.

Opublikowano niezmiernie interesujące wyniki badań, które były prowadzone w obrębie grupy 24 młodych pacjentów (średnia wieku 13,8 lat) cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Analizie poddano akceptowalność i skuteczność leczenia za pomocą emolientów zawierających lipidy (prekursory ceramidów) oraz czynniki nawilżające. Naukowcy oceniali wymazy z prawego dołu łokciowego i miejsc objętych najpoważniejszymi zmianami, określali nasilenie AZS za pomocą skali SCORAD (the SCORing Atopic Dermatitis Index), stopień uwodnienia skóry oraz przeznaskórkową utratę wody. Wszystkie pomiary wykonano dwukrotnie - przed terapią emolientami oraz 2 tygodnie po ich użyciu. Chorych pytano również o akceptowalność leczenia (bardzo dobra, dobra, średnia, niska).

⅔ pacjentów akceptowało rodzaj terapii jako bardzo dobry lub dobry, zaś u ⅓ akceptowalność była średnia bądź niska. Nie wykazano żadnych różnic pomiędzy grupami przed zastosowaniem leczenia w zakresie wieku, SCORAD-u, skali świądu, nawilżenia skóry, utraty wody przez naskórek, innych stosowanych leków oraz wcześniejszego leczenia emolientami. Wykazano, iż w grupie o niskiej akceptowalności terapii - częściej występowała infekcja zmian gronkowcem złocistym, większość członków tej grupy stanowiły dziewczyny. Wyższa akceptowalność stosowania emolientów była związana także z lepszą skutecznością leczenia (zmniejszenie świądu, obszaru zmian i zaburzeń snu).

Badanie pokazało, że wyjątkowo ważnym elementem poprawnego leczenia AZS u młodych pacjentów jest dobór takiej terapii, która będzie skuteczna i jednocześnie akceptowalna. Rolą lekarza nie jest jedynie zalecenie leków - nie można zapominać o właściwej edukacji i rozmowie z dzieckiem. Jakość życia (na którą składa się wygląd, reakcja otoczenia, możliwość wykonywania codziennych czynności)  jest równie istotna jak zwalczanie objawów schorzenia.

Źródło: Acceptability and Efficacy of an Emollient Containing Ceramide-Precursor Lipids and Moisturizing Factors for Atopic Dermatitis in Pediatric Patients. Hon KL, Pong NH, Wang SS, Lee VW, Luk NM, Leung TF. Drugs R D. 2013 Mar 2


free b2evolution skin
5
Mar

Leczenie dopasowane do pacjenta, czyli jak złapać AZS w kaganiec?

Genetycy wykonują pracę trudną, kojarzącą się z uzyskiwaniem ciągu liter oraz cyfr naszego kodu genetycznego. Sporo osób uważa, iż rezultatów ich działań nie widać lub są one medycznie bezcelowe, służą jedynie poszerzaniu wiedzy naukowej. Nic bardziej mylnego!


Dzięki osiągnięciom genetyki, próbuje się wprowadzać nowoczesne leczenie celowane chorób nowotworowych (tj. ukierunkowane na konkretne komórki posiadające określone białka na swojej powierzchni, przy całkowitym zaoszczędzeniu zdrowych tkanek). Ostatnio wprowadzono również koncepcję modyfikacji choroby (czyli zatrzymania i odwrócenia jej niekorzystnego przebiegu) w odniesieniu do atopowego zapalenia skóry.

Dzięki zrozumieniu podstawowego mechanizmu powstawania AZS, jego podłoża genetycznego oraz specjalnych cząstek obecnych w jego przebiegu (tzw. markerów) możliwe będzie w przyszłości indywidualne dobieranie leków dla każdego pacjenta tak, by uzyskać jak najlepszy efekt (wycofanie się objawów i cofnięcie istniejących zmian) przy jak najmniejszych działaniach niepożądanych. Okazuje się, że AZS wcale nie jest tak jednolitą chorobą, a wariacji genetycznych, które mogą doprowadzić do powstawania identycznych objawów może być znacznie więcej, niż przypuszczano. Na przykład, 30% cierpiących z powodu atopowego zapalenia skóry posiada mutację w genie białka filagryny, co stwarza doskonałą okazję do wykorzystanie tejże zmiany, jako potencjalnego ?celu? dla leków, określenia rokowania i przewidzenia postępu choroby. Na różne typy genowe atopowego zapalenia skóry mogą działać zupełnie odmienne rodzaje leków (dlatego znajoma z AZS mogłaby otrzymać teoretycznie inne leczenie niż sąsiad z drugiego bloku, który również cierpi na tą chorobę) i odnalezienie tych relacji będzie w przyszłości stanowić priorytet w dziedzinie nowych badań związanych z chorobami atopowymi. Prawdopodobnie upłynie jeszcze wiele lat zanim naukowcy odnajdą wszystkie powiązania, ale obecne doświadczenia już pozwalają stwierdzić, że taki rodzaj kontrolowania choroby będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem i istotnie podniesie jakość życia pacjentów cierpiących na AZS.


free b2evolution skin
29
Jan

Nowa nadzieja na ciężki AZS?

Przez ostatnie 20 lat dokonał się ogromny postęp w zakresie leczenia wielu opornych schorzeń dermatologicznych (np. łuszczycy), jednak nie dotyczyło to atopowego zapalenia skóry ? niestety, stosowane terapie są niemalże identyczne z tymi, które były stosowane wiele lat temu. W przypadku AZS o niskim nasileniu, najskuteczniejszą terapią było odpowiedne nawilżenie skóry (poprzez emolienty), maści z glikokortykosteroidami oraz inhibitory kalcyneuryny. Znacznie trudniejsza jest terapia AZS o większej agresywności ? wykorzystuje się leczenie systemowe (leki doustne), które posiada poważny efekt uboczny ? upośledza odporność organizmu i wywołuje różne działania toksyczne. Celem współczesnych badań jest odnalezienie takiego leku systemowego, który będzie w stanie skutecznie opanować objawy AZS przy jednoczesnych minimalnych efektach niepożądanych. Czy jesteśmy coraz bliżej celu?

W chorobach zapalnych, takich jak astma lub AZS, często stwierdza się podwyższenie poziomu enzymu fosfodiesterazy 4 (PDE4) w krwinkach białych. Działanie PDE4 wyzwala całą kaskadę reakcji, które prowadzą do uwolnienia tzw. cytokin prozapalnych (jak nazwa wskazuje, wywołujących objawy zapalenia). Budzi to zainteresowanie naukowców, ponieważ substancje blokujące PDE4 (inhibitory) mogą odegrać dużą rolę w przyszłym leczeniu choroby.

Lek o nazwie Apremilast został poddany ocenie w grupie 16 osób cierpiących na umiarkowane i silne AZS. Jedna grupa chorych (1) przyjmowała badany lek w dawce 20 mg dwa razy dziennie przez 3 miesiące, natomiast druga (2) 30 mg dwa razy dziennie przez pół roku. Oceniano poprawę stanu klinicznego (stosując różne skale) oraz notowano efekty niepożądane. Wyniki okazały się obiecujące ?zaobserwowano poprawę stanu klinicznego, większą w grupie 2 (porównywalną z metotreksatem i azatiopryną). Najczęstszym objawem niepożądanym były wymioty (zwykle o słabym nasileniu).

Co to oznacza? Ostrożny entuzjazm ? lek musi być jeszcze poddany ocenie z wykorzystaniem placebo oraz ponad półrocznemu okresowi obserwacji, nie mniej jednak, przynosi on dużą nadzieję dla osób, które źle tolerują obecnie stosowane leczenie.

 

Lek będzie dopuszczony do obrotu w kilku krajach Europy - na razie we wskazaniu na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów - najprawdopodobniej już w 2013 roku. Nie wiadomo czy Polska zostanie włączona do tych krajów.

 

ŹRÓDŁO: A Pilot Study of an Oral Phosphodiesterase Inhibitor (Apremilast) for Atopic Dermatitis in Adults; Samrao A, Berry TM, Goreshi R, Simpson EL Arch Dermatol. 2012;148:890-897


free b2evolution skin
8
Jan

Swędzi, bardzo swędzi, czyli świąd w przebiegu AZS - problem niedoceniony

Zaliczany jest do głównych kryteriów rozpoznania atopowego zapalenia skóry (AZS), jednak wiele lekarzy bagatelizuje znaczenie, traktując go, jako niegroźny symptom. Nic bardziej mylnego ? potrafi zmienić życie każdego człowieka w koszmar, niejednokrotnie pogarszając jego jakość bardziej, niż poważne choroby. O czym mowa? O świądzie.

Pomimo powszechności, naukowcy nadal toczą spory dotyczące przyczyn mechanizmu wyzwalającego swędzenie w atopowych chorobach skóry. Obecne badania koncentrują się na klinicznych aspektach świądu ? publikacja zawarta w Acta Dermato-Venereologica obrała za cel utworzenie modelowego wzorca klinicznego osoby dorosłej z atopowym zapaleniem skóry i zbadanie zależności powiązanych ze swędzeniem. Badaną grupę reprezentowało 59 kobiet i 30 mężczyzn z rozpoznanym atopowym zapaleniem skóry w różnym wieku  (od 18 do 60 roku życia). Każdy pacjent wypełniał kwestionariusz dotyczący jego choroby. Wyniki okazały się nader interesujące i sygnalizują wagę problemu. Świąd występował aż u 83,1% pacjentów z AZS, najczęściej pojawiał się pod wieczór oraz w nocy. U 81% chorych objawy uniemożliwiały bądź bardzo utrudniały zaśnięcie. Około jednej czwartej badanej grupy doświadczało ataków swędzenia codziennie. Określono również czynniki nasilające chorobę ? suchość, pocenie się, wysiłek fizyczny, jedzenie i gorące kąpiele. Co osoby cierpiące stosowały jako leczenie? Najczęściej emolienty skórne i doustne leki przeciwhistaminowe, niestety długoterminowa skuteczność takiej terapii jest zwykle niewielka. Autorzy pracy podkreślają dwa odnalezione związki ? pomiędzy wiekiem a intensywnością świądu (im człowiek starszy, tym objawy są silniejsze) oraz długością trwania AZS a epizodami bardzo silnego swędzenia.

Jakie wnioski płyną z badania? Po pierwsze, nigdy nie należy bagatelizować pozornie 'błahego' swędzenia ? nie prowadzi ono do bezpośredniego zagrożenia życia, ale sprawia, iż każdy dzień staje się walką z objawami. Drugą kwestią jest właściwe leczenie, wykorzystujące nowoczesne osiągnięcia dermatologii ? gdy podstawowa linia terapii jest nieskuteczna, należy nie zwlekać i zalecić pacjentowi bardziej radykalne schematy lecznicze. Każdy chory (szczególnie starsi i z długim okresem trwania choroby) potrzebuje zainteresowania lekarza‑dermatologa, czasami niezbędna staje się również konsultacja z psychologiem.


free b2evolution skin
22
Dec

Leczenie doustne w AZS – czy można zrobić coś więcej?

Jak wiemy, u większości pacjentów wystarczające jest wdrożenie odpowiedniego leczenia powierzchniowego (kremy, maści, emolienty) oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza dermatologa.

Niestety, u niewielkiej grupy cierpiących na AZS wymagane jest zastosowanie bardziej agresywnego leczenia ogólnoustrojowego (preparatów doustnych).

Zagadnienie zostało szczegółowo przeanalizowane na łamach fachowych czasopism medycznych, gdzie poddano ocenie korzyści oraz skutki uboczne wybranych terapii ciężkiego AZS. Na znaczeniu straciła Azathioprine – okazało się, iż zwiększa ryzyko wystąpienia groźnego i rzadkiego chłoniaka, także jej stosowanie powinno być objęte szczególnym nadzorem. Do leczenia pierwszego rzutu należy naświetlanie promieniami UV (popularne „lampy” używane w łuszczycy), Methotrexat oraz CellCept, które cechuje podobna skuteczność w stosunku do Azathioprine.

Do innych leków działających na układ odpornościowy zaliczamy także Equoral (cyklosoporyna), która posiada udowodnioną skuteczność w szybkim opanowaniu AZS, często występują jednak powikłania podczas przewlekłego przyjmowania leku. Jak problem rozwiązali naukowcy? W świetle najnowszych doniesień, zaleca się dużą dawkę początkową Equoralu z późniejszą zamianą na jeden z wyżej wymienionych leków pierwszego rzutu – takie rozwiązanie z jednej strony nie wymaga stałego podawania Equoralu (z uwagi na szkodliwe działanie wobec nerek), z drugiej pozwala na szybkie przyniesienie ulgi osobie cierpiącej (błyskawiczne opanowanie objawów).

Co zrobić, jeżeli pacjent często zapada na wirusowe infekcje skóry (np. opryszczkowe)? W takim wypadku lekarz powinien zalecić dożylne podanie immunoglobulin (specjalnych białek, które są produkowane przez nasz układ odpornościowy) lub interferonu gamma (wykorzystuje się go szeroko w leczeniu WZW typu C). Duże nadzieje wiąże się z tzw. terapią celowaną, czyli leczeniem skoncentrowanym na zablokowaniu konkretnego czynnika, który przyczynia się do rozwoju choroby – oczy badaczy kierują się na preparat RoActemra.

Warto jeszcze wspomnieć o wybranych lekach przeciwcukrzycowych (Pioglitazone), które mogą znaleźć zastosowanie w prewencji choroby (wzmożenie regeneracji skóry, działanie przeciwzapalne).

Podsumowując – leczenie ciężkiego AZS będzie tym skuteczniejsze, im lepiej poznamy wszystkie przyczyny tej choroby. Tutaj pojawia się promień nadziei – coraz skuteczniejsze leczenie nakierowane na konkretny czynnik (celowane) wydaje się być właściwym kierunkiem badań. Cierpiący chorzy, u których efektu nie przynosi leczenie powierzchowne, dostają coraz więcej szans na normalne życie, bez codziennej udręki spowodowanej atopowym zapaleniem skóry.

Pozdrowienia świąteczne! Zdrowia przede wszystkim!


free b2evolution skin
5
Dec

Podstawy...

Atopowe zapalenie skóry najczęściej jest reakcją chorobową skóry na alergen lub inny czynnik, który może doprowadzić do uruchomienia wytwarzania przeciwciał IgE.

Przeciwciała IgE to białka wytwarzane przez układ immunologiczny człowieka w celu ochrony organizmu przed szkodliwymi substancjami. Przeciwciała te uczestniczą w reakcji alergicznej, powodując wydzielanie histaminy - związku chemicznego wspomagającego odpowiedź immunologiczną. Histamina pomaga zwalczać infekcje poprzez zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych dla leukocytów.

Uwaga! AZS nie zawsze jest zależne od IgE:

 

Przyczyny rozwoju atopowego zapalenia skóry są słabiej poznane niż w przypadku astmy i zapalenia błony śluzowej nosa czy spojówek. Do rozwoju AZS u dzieci przyczyniają się: predyspozycje genetyczne (przypadki atopowego zapalenia skóry u członków rodziny, choroby atopowe u rodzeństwa) oraz procesy immunologiczne najczęściej związane z obecnością przeciwciał IgE swoistych dla alergenów środowiskowych (pokarmowe lub wziewne). Chorzy reagują również na drobnoustroje obecne na powierzchni naskórka (np. gronkowiec złocisty) oraz przeciwko autologicznym białkom ludzkim. Istnieje także odmiana atopowego zapalenia skóry, w której nie występuje swoiste IgE, tzw. odmiana wewnątrzpochodna. Tak więc unikanie alergenów ma sens tylko u pacjentów, u których wykazano istotną nadwrażliwość. Ważną rolę odgrywają także szczególne cechy skóry (uszkodzenie bariery naskórkowej), np. suchość skóry, obniżenie progu świądowego oraz nadmierna wrażliwość skóry na różnorodne bodźce nieswoiste (ucisk i drażnienie). Na wystąpienie i przebieg atopowego zapalenia skóry ma wpływ wiele czynników środowiskowych: klimat, zanieczyszczenie środowiska, środki drażniące (detergenty), alergeny, oraz czynniki psychiczne i sytuacje stresowe.


free b2evolution skin
4
Dec

Pierwszy post czyli DEKLARACJA

Witajcie!

 

Jesteście zainteresowani aktualnymi informacjami o atopowym zapaleniu skóry ze świata medycyny?

 

Ten blog stawia sobie za cel przekazywanie w formie "zjadliwej" dla nie-lekarzy ważnych badań klinicznych i analiz prowadzonych na pacjentach (zarówno dzieciach, jak i dorosłych) ze zdiagnozowanym atopowym zapaleniem skóry.

 

Posty będą zawierały informacje:

- zrozumiałe

- praktyczne (w miarę możliwości)

- istotne dla pacjentów

 

Do rychłego przeczytania!


free b2evolution skin