29
Jan

Nowa nadzieja na ciężki AZS?

Przez ostatnie 20 lat dokonał się ogromny postęp w zakresie leczenia wielu opornych schorzeń dermatologicznych (np. łuszczycy), jednak nie dotyczyło to atopowego zapalenia skóry ? niestety, stosowane terapie są niemalże identyczne z tymi, które były stosowane wiele lat temu. W przypadku AZS o niskim nasileniu, najskuteczniejszą terapią było odpowiedne nawilżenie skóry (poprzez emolienty), maści z glikokortykosteroidami oraz inhibitory kalcyneuryny. Znacznie trudniejsza jest terapia AZS o większej agresywności ? wykorzystuje się leczenie systemowe (leki doustne), które posiada poważny efekt uboczny ? upośledza odporność organizmu i wywołuje różne działania toksyczne. Celem współczesnych badań jest odnalezienie takiego leku systemowego, który będzie w stanie skutecznie opanować objawy AZS przy jednoczesnych minimalnych efektach niepożądanych. Czy jesteśmy coraz bliżej celu?

W chorobach zapalnych, takich jak astma lub AZS, często stwierdza się podwyższenie poziomu enzymu fosfodiesterazy 4 (PDE4) w krwinkach białych. Działanie PDE4 wyzwala całą kaskadę reakcji, które prowadzą do uwolnienia tzw. cytokin prozapalnych (jak nazwa wskazuje, wywołujących objawy zapalenia). Budzi to zainteresowanie naukowców, ponieważ substancje blokujące PDE4 (inhibitory) mogą odegrać dużą rolę w przyszłym leczeniu choroby.

Lek o nazwie Apremilast został poddany ocenie w grupie 16 osób cierpiących na umiarkowane i silne AZS. Jedna grupa chorych (1) przyjmowała badany lek w dawce 20 mg dwa razy dziennie przez 3 miesiące, natomiast druga (2) 30 mg dwa razy dziennie przez pół roku. Oceniano poprawę stanu klinicznego (stosując różne skale) oraz notowano efekty niepożądane. Wyniki okazały się obiecujące ?zaobserwowano poprawę stanu klinicznego, większą w grupie 2 (porównywalną z metotreksatem i azatiopryną). Najczęstszym objawem niepożądanym były wymioty (zwykle o słabym nasileniu).

Co to oznacza? Ostrożny entuzjazm ? lek musi być jeszcze poddany ocenie z wykorzystaniem placebo oraz ponad półrocznemu okresowi obserwacji, nie mniej jednak, przynosi on dużą nadzieję dla osób, które źle tolerują obecnie stosowane leczenie.

 

Lek będzie dopuszczony do obrotu w kilku krajach Europy - na razie we wskazaniu na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów - najprawdopodobniej już w 2013 roku. Nie wiadomo czy Polska zostanie włączona do tych krajów.

 

ŹRÓDŁO: A Pilot Study of an Oral Phosphodiesterase Inhibitor (Apremilast) for Atopic Dermatitis in Adults; Samrao A, Berry TM, Goreshi R, Simpson EL Arch Dermatol. 2012;148:890-897


free b2evolution skin

No feedback yet