5
Mar

Leczenie dopasowane do pacjenta, czyli jak złapać AZS w kaganiec?

Genetycy wykonują pracę trudną, kojarzącą się z uzyskiwaniem ciągu liter oraz cyfr naszego kodu genetycznego. Sporo osób uważa, iż rezultatów ich działań nie widać lub są one medycznie bezcelowe, służą jedynie poszerzaniu wiedzy naukowej. Nic bardziej mylnego!


Dzięki osiągnięciom genetyki, próbuje się wprowadzać nowoczesne leczenie celowane chorób nowotworowych (tj. ukierunkowane na konkretne komórki posiadające określone białka na swojej powierzchni, przy całkowitym zaoszczędzeniu zdrowych tkanek). Ostatnio wprowadzono również koncepcję modyfikacji choroby (czyli zatrzymania i odwrócenia jej niekorzystnego przebiegu) w odniesieniu do atopowego zapalenia skóry.

Dzięki zrozumieniu podstawowego mechanizmu powstawania AZS, jego podłoża genetycznego oraz specjalnych cząstek obecnych w jego przebiegu (tzw. markerów) możliwe będzie w przyszłości indywidualne dobieranie leków dla każdego pacjenta tak, by uzyskać jak najlepszy efekt (wycofanie się objawów i cofnięcie istniejących zmian) przy jak najmniejszych działaniach niepożądanych. Okazuje się, że AZS wcale nie jest tak jednolitą chorobą, a wariacji genetycznych, które mogą doprowadzić do powstawania identycznych objawów może być znacznie więcej, niż przypuszczano. Na przykład, 30% cierpiących z powodu atopowego zapalenia skóry posiada mutację w genie białka filagryny, co stwarza doskonałą okazję do wykorzystanie tejże zmiany, jako potencjalnego ?celu? dla leków, określenia rokowania i przewidzenia postępu choroby. Na różne typy genowe atopowego zapalenia skóry mogą działać zupełnie odmienne rodzaje leków (dlatego znajoma z AZS mogłaby otrzymać teoretycznie inne leczenie niż sąsiad z drugiego bloku, który również cierpi na tą chorobę) i odnalezienie tych relacji będzie w przyszłości stanowić priorytet w dziedzinie nowych badań związanych z chorobami atopowymi. Prawdopodobnie upłynie jeszcze wiele lat zanim naukowcy odnajdą wszystkie powiązania, ale obecne doświadczenia już pozwalają stwierdzić, że taki rodzaj kontrolowania choroby będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem i istotnie podniesie jakość życia pacjentów cierpiących na AZS.


free b2evolution skin

No feedback yet