20
Mar

Mamo, ale to jest okropnie tłuste!! - akceptacja leczenia AZS wśród młodzieży.

Leczenie atopowego zapalenia skóry często opiera się na stosowaniu substancji utrzymujących stałe nawilżenie wewnątrz tkanek skóry objętych chorobą - w tym celu lekarze zalecają pokrywanie skóry warstwą emolientów. Niestety, ten rodzaj terapii niesie za sobą często nieprzyjemne doznania w postaci stałej obecności tłustej warstwy na powierzchni zmian (brudzenie odzieży, błyszczące, rzucające się w oczy miejsca, itp.). Szczególnie trudno przyjmują to osoby dbające o swój wygląd, narażone na liczne komentarze ze strony znajomych, będące w okresie buntu i z odczuciem dużej niesprawiedliwości - w skrócie: starsze dzieci i młodzież.

Opublikowano niezmiernie interesujące wyniki badań, które były prowadzone w obrębie grupy 24 młodych pacjentów (średnia wieku 13,8 lat) cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Analizie poddano akceptowalność i skuteczność leczenia za pomocą emolientów zawierających lipidy (prekursory ceramidów) oraz czynniki nawilżające. Naukowcy oceniali wymazy z prawego dołu łokciowego i miejsc objętych najpoważniejszymi zmianami, określali nasilenie AZS za pomocą skali SCORAD (the SCORing Atopic Dermatitis Index), stopień uwodnienia skóry oraz przeznaskórkową utratę wody. Wszystkie pomiary wykonano dwukrotnie - przed terapią emolientami oraz 2 tygodnie po ich użyciu. Chorych pytano również o akceptowalność leczenia (bardzo dobra, dobra, średnia, niska).

⅔ pacjentów akceptowało rodzaj terapii jako bardzo dobry lub dobry, zaś u ⅓ akceptowalność była średnia bądź niska. Nie wykazano żadnych różnic pomiędzy grupami przed zastosowaniem leczenia w zakresie wieku, SCORAD-u, skali świądu, nawilżenia skóry, utraty wody przez naskórek, innych stosowanych leków oraz wcześniejszego leczenia emolientami. Wykazano, iż w grupie o niskiej akceptowalności terapii - częściej występowała infekcja zmian gronkowcem złocistym, większość członków tej grupy stanowiły dziewczyny. Wyższa akceptowalność stosowania emolientów była związana także z lepszą skutecznością leczenia (zmniejszenie świądu, obszaru zmian i zaburzeń snu).

Badanie pokazało, że wyjątkowo ważnym elementem poprawnego leczenia AZS u młodych pacjentów jest dobór takiej terapii, która będzie skuteczna i jednocześnie akceptowalna. Rolą lekarza nie jest jedynie zalecenie leków - nie można zapominać o właściwej edukacji i rozmowie z dzieckiem. Jakość życia (na którą składa się wygląd, reakcja otoczenia, możliwość wykonywania codziennych czynności)  jest równie istotna jak zwalczanie objawów schorzenia.

Źródło: Acceptability and Efficacy of an Emollient Containing Ceramide-Precursor Lipids and Moisturizing Factors for Atopic Dermatitis in Pediatric Patients. Hon KL, Pong NH, Wang SS, Lee VW, Luk NM, Leung TF. Drugs R D. 2013 Mar 2


free b2evolution skin

No feedback yet