5
Apr

Diabeł tkwi w szczegółach – czy praca ma związek z AZS?

Stres jest wszechobecny w naszym życiu – bez odpowiednich bodźców niemożliwy jest prawidłowy rozwój człowieka oraz jego codzienne aktywności. Niestety, we współczesnym świecie często dochodzi do nadmiaru narażenia na stresory i w rezultacie doprowadza to do poważnych chorób. Stres zaostrza przebieg atopowego zapalenia skóry, jednak czy może mieć on również wpływ na jego powstawanie?

Naukowcy przyjrzeli się z bliska problemowi narażenia na nadmierne dawki stresu ciężarnych matek. Jako cel swoich badań przyjęli zbadanie zależności między zatrudnieniem ciężarnej kobiety a wystąpieniem objawów AZS u dziecka. Zbadano 24200 pacjentek, zbierając dane dotyczące pracy podczas ciąży, narażenia na stres podczas wykonywania obowiązków, pracy na zmiany i innych dodatkowych czynników. 3 lata później oceniano występowanie atopowego zapalenia skóry  pośród dzieci tychże kobiet.

Wyniki okazały się bardzo interesujące. Podczas ciąży pracowało 61,7% matek i wykazano u nich zwiększenie ryzyka wystąpienia AZS u dziecka w porównaniu do kobiet, które w tym okresie nie pracowały. Najwyższe ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry u dzieci występowało wśród ich matek zatrudnionych w branży technicznej lub innej wysokospecjalistycznej. Udowodniono również powiązanie zwiększonej zapadalności na to schorzenie dermatologiczne z narażeniem na stres podczas pracy i dłuższym dniem roboczym. Zależności z systemem pracy zmianowej nie stwierdzono.

Badanie obejmowało bardzo dużą grupę pacjentek, jest prospektywne i charakteryzuje je wysoka wiarygodność. Stąd płynie następujący wniosek – kobiety w ciąży powinny w znaczący sposób zmniejszyć ilość stresorów, na jakie narażają siebie oraz płód w pracy, by nie zwiększać ryzyka wystąpienia AZS u swoich dzieci. Choroba ta jest wyjątkowo nieprzyjemna pogarsza jakość życia oraz opornie poddaje się terapii. Lepiej zapobiegać niż leczyć!

 

Źródło: British Journal of Dermatology (2013 April) Maternal employment and atopic dermatitis in children: a prospective cohort study.


free b2evolution skin

No feedback yet