23
Apr

Czy można przewidzieć stopień nasilenia zmian alergicznych u noworodków?

Od dawna naukowcy poszukują czułych i swoistych wskaźników, które byłyby w stanie określić predyspozycję nowonarodzonego dziecka do chorób alergicznych. Wiadomo, iż większość zmian o typie atopii ma podłoże genetyczne, więc jesteśmy w stanie łatwo przewidzieć wystąpienie takich zmian również u noworodków, jednak zagadką pozostaje przebieg rozwoju choroby i potencjalna ciężkość schorzenia. Duże nadzieje budzi specjalny enzym zawarty między innymi w limfocytach T – kinaza białkowa C-zeta. Czy istnieje jakiś związek między nim a rozwojem choroby u dziecka?

Niedawno opublikowana praca miała na celu zbadanie tej zależności w grupie 135 noworodków. Za pomocą cytometrii przepływowej dokonywano pomiarów stężenia kinazy C-zeta limfocytów T z próbek obwodowych komórek mononuklearnych, pępowinowych komórek mononuklearnych oraz krwi pełnej. Stopień nasilenia alergii mierzono za pomocą testów skórnych i badania klinicznego w 12 miesiącu życia. Wyniki okazały się bardzo interesujące – dzieci dotknięte chorobami alergicznymi (w szczególności AZS) miały znacząco niższe stężenie kinazy białkowej C-zeta limfocytów T niż zdrowi rówieśnicy (przy bardzo wysokiej istotności statystycznej). Stężenie tej kinazy pozwalało na przewidzenie choroby alergicznej z 86% specyficznością i 54% czułością. Czułość badania (w przewidywaniu choroby u noworodka) rosła u matek obciążonych wywiadem alergicznym w stosunku do matek bez schorzeń o tym charakterze. Zauważono również zmniejszoną produkcję interferonu gamma (silna cząsteczka o działaniu między innymi przeciwwirusowym) w limfocytach T o zmniejszonym poziomie kinazy C-zeta badanej w krwi pępowinowej. Co wynika z przeprowadzonych badań? Przede wszystkim, poziom kinazy C-zeta w krwi pępowinowej stanowi bardzo dobry materiał pozwalający określić ryzyko wystąpienia chorób o charakterze alergicznym wśród noworodków, w szczególności u matek z obciążonym wywiadem w tym kierunku. W przyszłości będzie można również określić związek tego enzymu z funkcjami limfocytów T i być może doszukać się kolejnego wyjaśnienia przyczyn występowania alergii w populacji ludzkiej.

Źródło: D'Vaz, Ma, Dunstan, Lee-Pullen, Hii, Meldrum, Zhang, Metcalfe, Ferrante, Prescott         Neonatal protein kinase C-zeta expression determines the neonatal T-Cell cytokine phenotype and predicts the development and severity of infant allergic disease.        Allergy, Volume 67, Issue 12, pages 1511–1518, December 2012


free b2evolution skin

No feedback yet