14
May

Roztocza kurzu domowego - jak bardzo (często?) niewidzialny wróg szkodzi w AZS?

W obecnych czasach posiadamy szereg efektywnych narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają przybliżone określenie ryzyka wystąpienia danej choroby, takiej jak atopowe zapalenie skóry, a także pozwalają na oszacowanie ryzyka wystąpienia konkretnych objawów. Jedną z częstych przyczyn rozwoju chorób alergicznych jest nadwrażliwość na wszechobecne roztocza kurzu domowego. Wykrycie takiej reakcji u pacjenta pozwala lekarzowi podejrzewać, czy będzie on cierpiał lub cierpi z powodu schorzenia związanego z atopią. Do określenia wrażliwości na roztocza służą aż trzy rodzaje testów - punktowe testy skórne (SPT), atopowe testy płatkowe (APT) oraz test radioalergosorpcji (RAST). Która z nich jest najbardziej przydatna?

Na to pytanie zapragnęli odpowiedzieć włoscy badacze. Ocenili oni 465 małych dzieci (średni wiek 6,6 roku), dzieląc je na cztery grupy: pierwszą (z aktywnym AZS), drugą (z aktywnym AZS i objawami ze strony układu oddechowego), trzecią (z przebytym AZS i objawami ze strony układu oddechowego) oraz czwartą (kontrolną, z objawami ze strony układu oddechowego bez obciążenia atopowym zapaleniem skóry). Dodatni test APT występował znacznie częściej w grupach obciążonych wywiadem atopowym (pierwsza, druga, trzecia), natomiast SPT i RAST były pozytywne głównie w obrębie grupy kontrolnej (bez objawów AZS).

Jakie płyną z tego wnioski? Dzieci nadwrażliwe na roztocza kurzu domowego z przebytym lub występującym AZS wykazują odmienną odpowiedź w zależności od zastosowanego testu i najczęściej jest ona pozytywna w przypadku atopowych testów płatkowych. W przypadku braku obciążenia atopowym zapaleniem skóry i występowaniem objawów ze strony układu oddechowego, dodatni wynik otrzymujemy w testach RAST i SPT. Dzięki zastosowaniu tych trzech metod jednocześnie, z dużym prawdopodobieństwem określić będzie można skutki wykrytej nadwrażliwości na roztocza - czy pójdą bardziej w kierunku rozwoju AZS, czy też głównym objawem pozostaną dolegliwości oddechowe.

Co najważniejsze, zależność występowania chorób o podłożu alergicznym jest bardzo silny u osób z nadwrażliwością na roztocza - warto pomyśleć o odpowiedniej ochronie i zmniejszaniu narażenia na ten czynnik - w szczególności stosując pokrowce antyroztoczowe, a także odkurzacze z filtrem (częste usuwanie kurzu).

(Z innych badań wiadomo, że w przypadku AZS - znacznie częstszym alergenem jest gatunek roztoczy Dermatophagoides Farinae, natomiast w przypadku alergii oddechowych - także roztocza Dermatophagoides Pteronyssinus).

Źródło: House dust mite-related allergic diseases: role of skin prick test, atopy patch test, and RAST in the diagnosis of different manifestations of allergy. European Journal of Pediatrics, 2010 Jul;169(7):819-24


free b2evolution skin

Feedback awaiting moderation

This post has 1 feedback awaiting moderation...