12
Jul

"Kochanie - masz AZS". AZS jako przyczyna zaburzeń relacji rodziców z dziećmi.

Dziecko obciążone chorobą atopową trudniej wychowywać, opiekować się nim i stale dbać o dobre relacje z rodzicami. Czy takie zadanie zawiera w sobie ziarnko prawdy? Z całą pewnością tak – potomek ma zaburzone relacje z rówieśnikami („dlaczego ja jestem inny”), trudniej mu się skoncentrować ze względu na nieprzyjemne objawy a rodzice muszą poświęcać sporą część swojego czasu na dbanie o zdrowie dziecka (smarowanie maściami, zmuszanie do przyjmowania leków, wizyty u lekarzy). Hipoteza ta została zbadana przez koreańskich naukowców.

W badaniu przyglądano się następującym cechom: rodzicielskie poczucie kontroli, rodzicielskie poczucie kompetencji, przywiązanie i poczucie bezpieczeństwa, czułość macierzyńska, postawy wychowawcze. Porównywano relacje matek z dziećmi obciążonymi atopią z takimi, u których nie ma chorób atopowych. Grupę pacjentów chorych podzielono ponadto ze względu na rodzaj choroby, odczucia matki dotyczące nasilenia schorzenia i obecność współistniejących chorób o podłożu atopowym. Opisowe badanie porównawcze objęło 233 matki z dziećmi, w tym 102 kobiety z potomstwem cierpiącym na schorzenia atopowe (AZS, astma i/lub alergiczny nieżyt nosa).

Rodzicielskie zdolności poznawcze i cechy relacji z dziećmi nie różniły się znacząco pomiędzy grupami matek z jednym wyjątkiem – matki z potomstwem obciążonym AZS wykazywały mniejsze przywiązanie (ang. affection).  Dodatkowe analizy ujawniły, że kobiety postrzegające chorobę swojego dziecka jako ciężką były mniej skłonne do zachęcania swojego wychowanka do autonomii, wykazywały mniejsze poczucie kompetencji i więcej oznak odrzucania. Cechowało je również uczucie przewagi „zewnętrznej kontroli” („nie mogę wpływać na los swojego dziecka, nie panuję nad tym”).

Co z tego wynika? Do badań naukowych dotyczących relacji międzyludzkich powinno podchodzić się z dużą dozą ostrożności, jednak dobrym pomysłem wydaje się być wprowadzenie specjalnych planów opieki i kursów dla matek dzieci z chorobą atopową tak, by wzmocnić w nich poczucie kompetencji rodzicielskich oraz rozwinąć świadomość „kontroli wewnętrznej”.

Źródło: Parenting and relationship characteristics in mothers with their children having atopic disease. Journal of Child Health Care. Czerwiec 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23818147


free b2evolution skin

No feedback yet