14
Aug

Twój genom prawdę Ci powie – czy odkryto genetyczne podłoże chorób atopowych?

Z dnia na dzień słyszymy coraz więcej doniesień dotyczących wpływu naszego kodu genetycznego na każdy aspekt naszego życia. Choroby genetyczne są często schorzeniami o bardzo ciężkim przebiegu, niejednokrotnie kończąc się śmiercią kilka chwil po urodzeniu. Nasze DNA posiada jednak wpływ na częstość występowania znacznie powszechniejszych chorób, od cukrzycy do raka trzustki włącznie. Wiemy, że AZS ma podłoże genetyczne -  ale jaką rolę w AZS mogą pełnić geny? I które geny?

Polscy badacze z wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk zwrócili uwagę na rolę komórek NK (naturalni zabójcy), której zaburzenie może leżeć u podstaw rozwoju atopowego zapalenia skóry. Teoria jest słabo zbadana. Naukowcy podjęli próbę ustalenia, czy istnieje wpływ genów kodujących tak zwane polimorficzne receptory komórek NK (zwane inaczej KIR) na częstość występowania AZS w populacji pacjentów. Badanie objęło 240 osoby cierpiące z powodu AZS i 570 osób zdrowych (grupa kontrolna).

Jakie były rezultaty badania? Częstotliwość występowania większości genów z rodziny KIR nie różniła się pomiędzy badanymi grupami poza jednym z nich – KIR2DS1, który znacznie rzadziej występował u pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry. Uzyskane wyniki potwierdzono analizując drugą grupę 201 chorych.

Co z tego wynika? Badanie jest pierwszym doniesieniem, które potwierdza związek pomiędzy genami KIR a chorobami o podłożu atopowym. Być może w przyszłości testy genetyczne będą w stanie wyselekcjonować osoby najbardziej zagrożone AZS (w celu szybkiego włączenia prewencji) a dane dotyczące poszczególnych genów przyczynią się do opracowania nowych celów terapeutycznych. Niewykluczone, że dynamicznie rozwijające się badania nad terapią genową opracują złoty środek walki z tymi uciążliwymi schorzeniami.

Źródło:  Niepiekło-Milewska at al. Protective effect of the KIR2DS1 gene in atopic dermatitis. Gene Volume 527, Issue 2, 25 September 2013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811191300766X


free b2evolution skin

No feedback yet