5
May

Leki biologiczne - nowa skuteczna broń w leczeniu AZS?

W ciągu ostatnich 10 lat leki biologiczne zrewolucjonizowały terapię wielu przewlekłych chorób dermatologicznych. Najbardziej spektakularny sukces odniosły w leczeniu ciężkich, opornych na dostępne metody leczenia postaci łuszczycy. Pacjenci pokochali leki biologiczne za ich szybkie działanie przy stosunkowo niewielkich efektach ubocznych. Dlatego też, firmy farmaceutyczne dołożyły wszelkich starań, aby poprawić także jakość życia pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Po wielu latach intensywnych badań klinicznych pojawił się lek Dupilumab, który może okazać się ostatnią deską ratunku w terapii AZS.

Dupilumab jest nowym lekiem blokującym interleukinę 4 i 13. Interleukiny to cytokiny, które biorą udział w procesach układu odpornościowego oraz stanowią podłoże chorób alergicznych takich jak atopowe zapalenie skóry czy astma. Do tej pory Dupilumab uzyskał pozytywną rekomendację do stosowania u pacjentów z astmą i podwyższonym poziomem eozynofilów. Naukowcy zauważyli, że działanie Dupilumabu można wykorzystać także w leczeniu powiązanych z astmą chorób alergicznych, w tym atopowego zapalenia skóry. Badacze przeprowadzili 4 niezależne badania kliniczne u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią AZS. Dupilumab był oceniany w dwóch 4-tygodniowych badaniach, w jednym 12-tygodniowym badaniu oraz w jednym 4-tygodniowym badaniu gdzie dodatkowo stosowano maści sterydowe. Skuteczność oceniono przy użyciu skali EASI (skala mająca na celu ocenę aktywności wyprysku) oraz IGA ( globalna ocena lekarza). Wyniki 12-tygodniowej terapii potwierdziły wstępne wnioski wysunięte na podstawie przeprowadzonych wcześniej 4-tygodniowych badań. 85% Pacjentów leczonych Dupilumabem w porównaniu do 35% z grupy kontrolnej (grupa stosująca placebo- substancja obojętna dla organizmu) uzyskało redukcję w skali EASI aż o 50% (EASI-5, im wyższy wynik w skali EASI, tym większe nasilenie wyprysku). Ponadto aż 40% chorych z grupy Dupilumabu w porównaniu z 7% pacjentów stosujących placebo uzyskało w ocenie ogólnej lekarza (skala IGA) punktację 0 do 1 (wskazującą na całkowite lub prawie całkowite ustąpienie zmian skórnych). W dodatku zaobserwowano także zmniejszenie świądu o 55,7% u pacjentów z grupy Dupilumabu w przeciwieństwie do 15,7% w grupie kontrolnej.

Co z tego wynika?

Leki biologiczne mogą poprawić komfort życia pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Ponadto mogą stać się atrakcyjną metodą leczenia dla pacjentów zmęczonych codzienną pielęgnacją skóry różnorodnymi maściami i kremami, a także źle znoszącymi leczenie dostępnymi na rynku lekami ogólnymi np. cyklosporyną. W opisanym badaniu pacjenci leczeni Dupilumabem zaobserwowali znaczącą i szybką poprawę stanu dermatologicznego, potwierdzoną obiektywnymi skalami powszechnie stosowanymi w ocenie aktywności AZS. Nasuwa się tutaj jednak kilka pytań, które od lat pacjenci zadają lekarzom: jak długo będą utrzymywały się efekty leczenia? Czy zmiany skórne nie powrócą ze zdwojoną siłą? Czy cena leku będzie przystępna dla większości pacjentów? Miejmy nadzieję, że prowadzone badania naukowe pozwolą odpowiedzieć na większość nurtujących pytań.

 

Źródło: Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD i inni, Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. New England Journal of Mesdicine, July 2014


free b2evolution skin

No feedback yet