21
Jan

Czy możemy zapobiec pojawieniu się AZS u niemowląt z grupy ryzyka?

Ostatnie badania naukowe wskazują, że defekty bariery ochronnej skóry mogą mieć kluczowe znaczenie w rozwoju atopowego zapalenia skóry, a także innych skórnych reakcji alergicznych. W badaniu przeprowadzonym przez Amerykańs… more »

free b2evolution skin